מלה אתמול, מלה מחר

אינני בלשן, ואף לא לשונאי. סתם אוהב מילים. מעל במה זאת אנסה להביא הגדרות למילים מעניינות, לא מוכרות, נשכחות. אבל כמו שהכותרת אומרת - מלה אתמול, מלה מחר. לא בהכרח מלה היום. כל הערכים המובאים כאן לקוחים ממילון בן-יהודה, מאת אליעזר בן-יהודה.

5/24/2006

6:38 PM

גֵּד:
צמח מר, חריף, מין לענה.

1 תגובות

5/23/2006

9:12 PM

קֹשְׁט:
יֹשֶׁר, אֱמֶת.

1 תגובות

9:11 PM

חַשְׁבַּן:
בעל חשבונות, יודע לחשב חשבונות.

0 תגובות

5/19/2006

12:10 PM

גֵּהַ:
כמו נֹגה, אור זך מבריק, ובהשאלה כינוי להשמים.

0 תגובות

12:07 PM

חָשִׂף:
חָשִׂף עזים, עדר של עזים.

0 תגובות

5/14/2006

9:50 PM

חַרְחוּר:
הברזל החד והרחב שבקצה האחד של המרדע וכדומה.

חַרְחוּר:
מקום שנחרך בככר לחם.

0 תגובות

9:46 PM

חִרְחֵר:
חִרְחֵר את חלות הדבש בכַוֶרת, חמם אותן באש להפרישן מתוך הצוף.

0 תגובות

5/13/2006

1:31 AM

חֲתוּלִירוֹן:
אחד משרי הגהנום.

1 תגובות

1:30 AM

גָּדַף:
קנח הרטב שבקערה על ידי חתיכת לחם וכדומה.

0 תגובות

5/12/2006

1:58 AM

רְבוּבָה:
חלון, מקום חלול.

0 תגובות

5/10/2006

9:21 PM

חָרוּץ:
א. בעבודת האדמה, כלי דישה ידושו בו תבואה, לוח קבועים בוכעין שנִּים של אבן או ברזל יעבירוהו על התבואה. ב. מום בגוף האדם, כעין סדק או פגימה בעין או בשפה. ג. כעין עמק צר בין שני הרים.

חָרוּץ:
אדם מהיר וזריז מאוד

חָרוּץ:
עוקץ חד.

חָרוּץ:
שם מליצי לזהב.

0 תגובות

5/07/2006

12:25 AM

בַּרְקַאי:
מלת קריאה, במקום מאמר, ור"ל "עלה אור השחר, האיר היום".

בַּרְקַאי:
שם לכוכב השחר, נוגה.

0 תגובות

5/05/2006

4:54 AM

חֶרֶת:
צבע שחור של רצענים ומעבדי עורות.

0 תגובות

4:52 AM

חֶרֶת:
הרשם העמוק החרות בדבר חד.

0 תגובות

5/01/2006

2:48 PM

חֶשֶׁר, חֹשֶׁר:
מים שנחשרו דרך כברה, וכנוי לגשם.

0 תגובות

4/29/2006

10:53 PM

טוּחַ:
המחשבה הנסתרה בדעתו של אדם.

0 תגובות

4/28/2006

4:39 AM

עֲבָד:
מעשה, פעֻלה, כמו עֲבֹדָה.

0 תגובות

4/27/2006

1:56 PM

חֵשֶׁב:
כעין חגורה מקֹשטת יהדק בו אדם לבוש על גופו, בפרט באופן שקצהו האחד יושם על הכתף הימנית תעבר מאחור מתחת לבית השחי של יד השמאלית וקצהו השני מהכתף השמאלית תעבר מתחת לבית השחי הימני ויקשרו שני קצותם יחד על החזה, זה בזה.

0 תגובות

4/26/2006

5:55 PM

טָהָב:
כינוי לקרקע הים.

2 תגובות

4/25/2006

4:00 PM

התְגַּדֵּר:
א. לקח גדוּלה לעצמו.
ב. עשה דבר טוב והגון, שראוי לתהִלה בעד זה.
ג. עם על, התגאה על.
ד. התנצל, בקש מחילה.

0 תגובות

4/24/2006

12:04 PM

קִשּׁוּי:
א. מצב האשה המקשה ללדת.
ב. מצב הדבר הקשה, וביחוד מצב אבר הזכרות שנתקשר.

0 תגובות

12:00 PM

חֲרָרָה:
א. עֻגּת לחם עגֻלה דקה אפויה ע"ג גחלים.
ב. בהשאלה, דבר שיש לו צורת חררה.

0 תגובות

4/23/2006

10:11 AM

טָחוֹף:
מגוֹן דומה לאפֹר (באנגלית - Grey)

0 תגובות

4/22/2006

5:51 PM

טָבוּחַ:
שֵם רוח חם ששולט בא"י בזמן חג השבֻעות, ויום טבוח, יום שרוח זה מנשב בו, ונתייחד השם ליום ערב שבֻעות או יום אחרי חג השבעות שהיו טֹבחים בו קרבנות החג.

0 תגובות

4/21/2006

7:49 AM

גָּדַף:
קנח הרטב שבקערה על ידי חתיכת לחם וכדומה.

0 תגובות

7:46 AM

בַּת נֶפֶשׁ:
כעין טבעת עגולה ויש בה מחט לנבט הבגד, ישימוה כמו"כ בקצה החגורה, וקצה השני יעבור דרך הטבעת והמחט תכנס בו ותאחז בו. (באנגלית - Buckle).

1 תגובות

4/18/2006

11:41 PM

קְשִׂיטָה:
שם משקל נכון לכסף.

0 תגובות

11:39 PM

בָּרָה:
מדה קטנה של ארץ להֵלֶךְ. ברת: מדת מהלך.

0 תגובות

6:28 AM

גַּדֶּלֶת:
מי שאומנותה לגדל שערות (באנגלית - hairdresser).

0 תגובות

6:27 AM

גְּדִיגוֹד:
בית, סוּגר לחיות טורפות.

0 תגובות

4/17/2006

4:15 AM

חָרוּת:
ענף הדקל, העלֶה שלו.

0 תגובות